0

Design Thinking

Empathize - เข้าถึงปัญหา

เข้าถึงปัญหา ของผู้ประกอบการ 

ต่อกลุ่มเป้าหมายที่เรากำหนดโดยการสัมภาษณ์

การสังเกตุ และการสร้างสถานการณ์จำลอง 

โดยระบุปัญหาของสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ต่อกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนที่สุด เพื่อตอบโจทย์ในสิ่งที่

ผู้ประกอบการณ์คาดหวัง
LEAN MORE 


Ideate - วิธีแก้ปัญหา

ขั้นตอน เริ่มจากการ งัดไอเดียเพื่อมาแก้ปัญหา

จากทุกคนในทีม  โดยการเบรนด์สตรอม

แล้วนำไอเดียไปจัดหมวดหมู่  จัดลำดับความสำคัญ พร้อมทั้งหาข้อสรุปการแก้ปัญหา

วางแผนที่ชัดเจน

LEAN MORE 


Prototype - สร้างต้นแบบ

นำไอเดียที่ได้ไปแตกเป็นขั้นตอนปฏิบัติ

มอบหมายหน้าที่   พร้อมกับวิธีการแก้ปัญหา

ให้ถูกต้องและชัดเจนมากที่สุดโดย

เริ่มจากการจำลองเพื่อหาข้อด้อย

และปัญหา ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

LEAN MORE →


Lake Heaven Resort - 

เที่ยวล่องแพ ที่กาญจนบุรี


บริษัท ทีอีเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดทริป

ท่องเที่ยวประจำปี 2563 ที่ 

Lake Heaven Resort - จังหวัดกาญจนบุรี 

โดยทริปนี้ได้ไปทั้งหมด 3 วัน 2 คืน 

ซึ่งเป็นการหยุดพักผ่อนและเป็นสวัสดิการ

สำหรับพนักงาน..เพิ่มเติม...
Teaympic - กีฬาสีสัมพันธ์


งานประเพณีกีฬาสัมพันธ์ ประจำปี 2563 จัดขึ้นเพื่อกระชับความเป็นทีมในองค์กร และได้แบ่งออกเป็น 3 สีคละกัน โดยมีการแข่งขันทั้งหมด เกมส์คือ 

1. แชร์บอล  2. ชักเย่อ  3. กินวิบาก 

4. กอล์ฟคนจน  5. กู้ระเบิด  6. แข่งเชียร์เพิ่มเติม...

Contest War - แข่งเต้น


งานประกวด เต้นเพื่อเสริมสร้างความสร้างสรรค์ของพนักงาน และสร้างความเป็นกันเอง จัดขึ้น ณ ห้องอาหาร Lake Heaven Resort โดยจัดขึ้นประกวด 2 ประเภทคือ 

1. ประกวดเต้น 2. ประกวดร้องเพลงเพิ่มเติม...

Our Brand

ที่ปรึกษาแบรนด์ ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ทีอีเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยดูเรื่องงานออกแบบ ผลิต และการตลาด


Our Service / บริการของเรา


เป็นที่ปรึกษาการสร้างแบรนด์ สินค้า ออกแบบโลโก้ บรรจุภัณฑ์ รับผลิตแก้ว
ฟิล์มฝาแก้ว หลอด รวมถึงการทำสื่อโฆษณา อาธิเช่น การถ่ายภาพสินค้า, 
การถ่ายวีดีโอ พร้อมทั้งทีมงานด้านการตลาดออฟไลน์ และออนไลน์ 
เรียกได้ว่ามาที่เดียวสามารถ สร้างแบรนด์ของท่านเองได้ทันที