ไซรัปน้ำมะพร้าว (Coconut Syrup) น้ำเชื่อม กลิ่นมะพร้าว สูตรเข้มข้น ขนาด 800ml. ตรา ทีอีเอ

ไซรัปน้ำมะพร้าว น้ำเชื่อม กลิ่นมะพร้าว เข้มข้น ตรา ทีอีเอ ให้รสชาติหวาน ละมุน หอม กลิ่นมะพร้าว 

เหมือนมะพร้าวสด สามารถนำไปผสมกับเครื่องดื่มได้หลายเมนู รวมถึงทำขนมเบเกอร์รี่

ไซรัปมะพร้าว ตรา ทีอีเอ

น้ำเชื่อม กลิ่นมะพร้าว สูตรเข้มข้น

รสชาติหอมหวานเหมือนมะพร้าวสด

สีใส เนียน ละมุน พร้อมรสชาติหอมหวาน 

เหมือนกับใช้มะพร้าวสดพร้อมรังสรรค์เมนูต่าง 

สะดวก สบาย พร้อมใช้งาน

บรรจุลงขวดแค่เปิดฝา ก็ใช้งานได้เลย สามารถใช้แทนน้ำมะพร้าวได้

ไซรัปน้ำมะพร้าว น้ำเชื่อม กลิ่นมะพร้าว เข้มข้น ตรา ทีอีเอ ให้รสชาติหวาน ละมุน หอม กลิ่นมะพร้าว เหมือนมะพร้าวสด สามารถนำไปผสมกับเครื่องดื่มได้หลายเมนู รวมถึงทำขนมเบเกอร์รี่


ประโยชน์สินค้า ไซรัปน้ำมะพร้าว น้ำเชื่อมกลิ่นมะพร้าว

 • ไซรัปน้ำมะพร้าว สามารถใช้แทนน้ำมะพร้าวได้ สะดวก ใช้งานง่าย 
 • ไซรัปน้ำมะพร้าว ใช้ทำเครื่องดื่มได้หลากหลายเมนูทั้งในเมนูปั่น น้ำมะพร้าวปั่น และเมนูนม เช่น นมสดมะพร้าว รวมถึงเมนูกาแฟ เช่น กาแฟมะพร้าว หรือเมนูไอศกรีมมะพร้าว
 • ไซรัปน้ำมะพร้าว ใช้สำหรับตกแต่งเมนูเครื่องดื่ม และเมนูเบเกอรี่รวมถึงเมนูไอศกรีม ให้น่ารับประทาน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้


รายละเอียดสินค้าไซรัปน้ำมะพร้าว น้ำเชื่อมกลิ่นมะพร้าว

 • ไซรัปน้ำมะพร้าว เข้มข้น กลิ่นน้ำมะพร้าว
 • ได้รับรองมาตรฐานอาหารและยา (อย.)   เลข อย. 11-2-01862-6-0377


ส่วนประกอบที่สำคัญไซรัปน้ำมะพร้าว น้ำเชื่อมกลิ่นมะพร้าว

 • น้ำตาลทราย
 • เกลือบริโภค
 • มีแต่งกลิ่นสังเคราะห์
 • สารให้ความหวาน
 • สารกันเสีย สารควบคุมความเป็นกรด,สารให้ความข้นเหนียว , สารป้องกันการเกิดออกซิเดชั่น

ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร : มีซัลไฟด์

*สินค้าอาจเกิดการเปลี่ยนสีเหลืองขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งไม่ส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์* 

ขนาดบรรจุ: 800 ml/ขวด


วิธีการใช้งานไซรัปน้ำมะพร้าว น้ำเชื่อมกลิ่นมะพร้าว

    อัตราส่วนผสม 1:5 น้ำหวาน 1 ส่วน ต่อน้ำ 5 ส่วน

 • อัตราส่วน เมนู : มะพร้าวนมสด

ไซรัปมะพร้าว 30 ml. / นมสด 120 ml.

**ถ้าใช้ความหวานจากน้ำเชื่อม น้ำเชื่อม 10 ml. ไซรัปมะพร้าว 20 ml. นมสด 130 ml.


 • อัตราส่วน เมนู : กาแฟมะพร้าว

กาแฟ 1 ช้อนโต๊ะ / น้ำร้อน 90 ml.

ไซรัปมะพร้าว 20 ml.


 • อัตราส่วน เมนู : น้ำมะพร้าวปั่น

ไซรัปมะพร้าว 50 ml. / น้ำแข็ง (1/2แก้ว)

นม 180 ml.


 • วิธีการจัดเก็บไซรัปน้ำมะพร้าว น้ำเชื่อมกลิ่นมะพร้าว

เก็บไว้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศา ในที่แห้งและพ้นจากแสงแดด


 • อายุการจัดเก็บไซรัปน้ำมะพร้าว น้ำเชื่อมกลิ่นมะพร้าว

 • ไซรัปน้ำมะพร้าว น้ำเชื่อมกลิ่นมะพร้าว มีอายุการจัดเก็บ 1 ปี นับจากวันที่ผลิต


#ไซรัปมะพร้าว #มะพร้าว #น้ำเชื่อม #กลิ่นมะพร้าว #Coconut #ไซรัป #Syrup
ไซรัปน้ำมะพร้าว (Coconut Syrup) น้ำเชื่อม กลิ่นมะพร้าว สูตรเข้มข้น ขนาด 800ml. ตรา ทีอีเอ

ไซรัปน้ำมะพร้าว น้ำเชื่อม กลิ่นมะพร้าว เข้มข้น ตรา ทีอีเอ ให้รสชาติหวาน ละมุน หอม กลิ่นมะพร้าว 

เหมือนมะพร้าวสด สามารถนำไปผสมกับเครื่องดื่มได้หลายเมนู รวมถึงทำขนมเบเกอร์รี่

ไซรัปมะพร้าว ตรา ทีอีเอ

น้ำเชื่อม กลิ่นมะพร้าว สูตรเข้มข้น

รสชาติหอมหวานเหมือนมะพร้าวสด

สีใส เนียน ละมุน พร้อมรสชาติหอมหวาน 

เหมือนกับใช้มะพร้าวสดพร้อมรังสรรค์เมนูต่าง 

สะดวก สบาย พร้อมใช้งาน

บรรจุลงขวดแค่เปิดฝา ก็ใช้งานได้เลย สามารถใช้แทนน้ำมะพร้าวได้

ไซรัปน้ำมะพร้าว น้ำเชื่อม กลิ่นมะพร้าว เข้มข้น ตรา ทีอีเอ ให้รสชาติหวาน ละมุน หอม กลิ่นมะพร้าว เหมือนมะพร้าวสด สามารถนำไปผสมกับเครื่องดื่มได้หลายเมนู รวมถึงทำขนมเบเกอร์รี่

ประโยชน์สินค้า ไซรัปน้ำมะพร้าว น้ำเชื่อมกลิ่นมะพร้าว

 • ไซรัปน้ำมะพร้าว สามารถใช้แทนน้ำมะพร้าวได้ สะดวก ใช้งานง่าย 
 • ไซรัปน้ำมะพร้าว ใช้ทำเครื่องดื่มได้หลากหลายเมนูทั้งในเมนูปั่น น้ำมะพร้าวปั่น และเมนูนม เช่น นมสดมะพร้าว รวมถึงเมนูกาแฟ เช่น กาแฟมะพร้าว หรือเมนูไอศกรีมมะพร้าว
 • ไซรัปน้ำมะพร้าว ใช้สำหรับตกแต่งเมนูเครื่องดื่ม และเมนูเบเกอรี่รวมถึงเมนูไอศกรีม ให้น่ารับประทาน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้


รายละเอียดสินค้าไซรัปน้ำมะพร้าว น้ำเชื่อมกลิ่นมะพร้าว

 • ไซรัปน้ำมะพร้าว เข้มข้น กลิ่นน้ำมะพร้าว
 • ได้รับรองมาตรฐานอาหารและยา (อย.)   เลข อย. 11-2-01862-6-0377


ส่วนประกอบที่สำคัญไซรัปน้ำมะพร้าว น้ำเชื่อมกลิ่นมะพร้าว

 • น้ำตาลทราย
 • เกลือบริโภค
 • มีแต่งกลิ่นสังเคราะห์
 • สารให้ความหวาน
 • สารกันเสีย สารควบคุมความเป็นกรด,สารให้ความข้นเหนียว , สารป้องกันการเกิดออกซิเดชั่น

ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร : มีซัลไฟด์

*สินค้าอาจเกิดการเปลี่ยนสีเหลืองขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งไม่ส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์* 

ขนาดบรรจุ: 800 ml/ขวด


วิธีการใช้งานไซรัปน้ำมะพร้าว น้ำเชื่อมกลิ่นมะพร้าว

    อัตราส่วนผสม 1:5 น้ำหวาน 1 ส่วน ต่อน้ำ 5 ส่วน

 • อัตราส่วน เมนู : มะพร้าวนมสด

ไซรัปมะพร้าว 30 ml. / นมสด 120 ml.

**ถ้าใช้ความหวานจากน้ำเชื่อม น้ำเชื่อม 10 ml. ไซรัปมะพร้าว 20 ml. นมสด 130 ml.


 • อัตราส่วน เมนู : กาแฟมะพร้าว

กาแฟ 1 ช้อนโต๊ะ / น้ำร้อน 90 ml.

ไซรัปมะพร้าว 20 ml.


 • อัตราส่วน เมนู : น้ำมะพร้าวปั่น

ไซรัปมะพร้าว 50 ml. / น้ำแข็ง (1/2แก้ว)

นม 180 ml.


 • วิธีการจัดเก็บไซรัปน้ำมะพร้าว น้ำเชื่อมกลิ่นมะพร้าว

เก็บไว้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศา ในที่แห้งและพ้นจากแสงแดด


 • อายุการจัดเก็บไซรัปน้ำมะพร้าว น้ำเชื่อมกลิ่นมะพร้าว

 • ไซรัปน้ำมะพร้าว น้ำเชื่อมกลิ่นมะพร้าว มีอายุการจัดเก็บ 1 ปี นับจากวันที่ผลิต#ไซรัปมะพร้าว #มะพร้าว #น้ำเชื่อม #กลิ่นมะพร้าว #Coconut #ไซรัป #Syrup


Contact Us

TEA Corporation Co., Ltd.

Professional Boba Tea One-Stop Solution

For those interested in our products or services, you can contact us through various channels of the company. We also welcome distributorship applications both domestically and internationally. Whether you want to open a beverage shop, establish your own brand, or purchase a franchise from us, we are fully prepared to provide you with exceptional service.


     บริษัท ทีอีเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผ่านมาตรฐาน ISO9001:2015 และมาตรฐานส่งออกระดับสากล เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายวัตถุดิบ เครื่องดื่ม ชา ชานมไข่มุก กาแฟ รวมถึงผลิตผงเครื่องดื่ม ไซรัปผลไม้รสชาติต่างๆ ทั้งยัง รับ OEM Brand สำหรับลูกค้าสนใจสร้างแบรนด์ของตัวเอง บริษัท ทีอีเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดทำการมาแล้วกว่า 13 ปี ด้วยประสบการณ์เริ่มต้น จากร้านชานมไข่มุกในไต้หวัน สู่การเปิดตลาดชานมไข่มุกในไทย ที่มีสาขามากกว่า 4,000 สาขา ในระยะเวลา 3 ปี จึงรับรองได้ว่า เราสามารถเป็นที่ปรึกษาธุรกิจเครื่องดื่มได้อย่างไร้รอยต่อ กับ TEA One Stop Solution นั่นเอง  


บริษัท ทีอีเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด 
เลขที่ 6 ซอย 5 แยก 4 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220
contact@teacorp.co.thCopyright ® 2022 Tea Corporation Co., Ltd. All Right Reserved.